Insamling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in om den som bokar eller skapar ett konto hos JagBokar.

Vilka uppgifter som samlas in beror på vilka uppgifter som tjänsteleverantören samlar in. Normalt namn, e-post och telefonnummer in.

Vid bokning utan att du skapat ett användarkonto förs, alla uppgifter endast över till tjänsteleverantören. Skapar du ett JagBokar-konto sparar vi de uppgifter du anger i din profil.

Vilka uppgifter som samlas in beror på vilka inställningar tjänsteleverantören gör. Leverantören kan själv ställa in vad som behöver lämnas vid bokningstillfället. Enligt Bokadirekts rekommenderade standardinställning samlas namn, e-post och telefonnummer in.

Vid bokning utan att du skapat ett användarkonto sparar Bokadirekt endast din e-post, övriga uppgifter förs endast över till tjänsteleverantören. Skapar du ett Bokadirekt-konto sparar Bokadirekt de uppgifter du anger i din profil.

Syfte med behandlingen

Uppgifterna som hämtas för administration och kommunikation gällande bokningen. De kan också komma att användas för marknadsföreing av tjänsterna och utveckling av både JagBokar och företaget du bokar hos.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Uppgifter som vi lagrar sparas under högst 1 år om du bokar utan att ha skapat ett konto. Har du skapat ett konto lagras de tills dess du själv raderar ditt konto. Tjänsteleverantören kan ha andra villkor och lagringstider för uppgifterna.

Cookies, kakor

Vi liksom många andra webbplatser skapar små filer med information om ditt besök och lagrar dem i din webbläsare. När din webbläsare kontaktar samma webbserver igen skickar den tillbaka en kopia av filerna. Tack vare det kan webbsidor bland annat anpassas efter vad du har gjort tidigare.

Dessa små filer kallas kakor eller cookies. Som huvudregel krävs samtycke för att använda kakor.

Du kan, genom att ställa in din webbläsare, bestämma om du överhuvudtaget vill ha kakor eller inte. Du kan också välja att datorn ska fråga varje gång en kaka är på väg att lagras på din dator.