Allmänna villkor för tjänstens användning

Inledning

Vi erbjuder förmedling av tjänster och betalningar och drivs av NiceCloud hb, Nytorp 201, 28491 Perstorp.

Följande villkor och bestämmelser reglerar användningen av Bokningstjänsten JagBokar, vilken tillhandahålls av NiceCloud på uppdrag av de tjänsteutövare Tjänsteutövare som är publicerade på jagbokar.se och som erbjuder bokning Bokning och betalning av sina tjänster. Genom att använda Bokningstjänsten anses du ha godkänt dessa villkor och bestämmelser Användarvillkoren.

Din bokning

Observera att de tjänster som du bokar genom att använda dig av Bokningstjänsten tillhandahålls av Tjänsteutövaren direkt och inte av JagBokar. När du använder Bokningstjänsten för att boka en tjänst hos den Tjänsteutövare du har valt, ingår du och Tjänsteutövaren därför ett direktavtal som JagBokar inte utgör part till. Vi ber dig också att notera att eventuell betalning av tjänster bokade via Bokningstjänsten hanteras av externa betalningsförmedlare som Swish eller Stripe på uppdrag av Tjänsteutövaren.

För att göra en Bokning med hjälp av Bokningstjänsten måste åtar du dig ekonomiskt ansvar för alla transaktioner som görs i ditt namn. Du måste säkerställa att alla uppgifter som du lämnar till oss är sanna och korrekta.

Avbokning och om du inte kommer till den bokade tiden.

Om du vill avboka din bokning ska du använda dig av din inloggning till jagbokar. som du erhåller i samband med din bokning och som skickats till dig via e-post, du kan även ringa din tjänsteutövare. Notera att din tjänsteutövare k an ha olika avbokningsrutiner.

Kommer du inte till Tjänsteutövaren till den bokade tiden debiteras en avgift, motsvarande kostnaden för tjänsten, av Tjänsteutövaren.

Ytterligare villkor och bestämmelser

Eftersom din Bokning avser en tjänst vid en bestämd dag eller tidsperiod så gäller ej ångerrätten enligt ”Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” vid bokning på jagbokar.se (Du kan läsa om undantagen i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, i kapitel 2, paragraf 1 och 11).

Vid bokning ingår du avtal direkt med den som utför behandligen. JagBokar tar således inget ansvar för felaktiga eller uteblivna behandlingar.